• Emotional Freedom Techniques

    Platform voor behandelaar en bezoeker

Emotional Freedom Techniques

De Stichting Emotional Freedom Techniques wil de mogelijkheden van EFT en aanverwante technieken meer onder de aandacht brengen en houdt zich bezig met het bevorderen van EFT en de deskundigheid van EFT-beoefenaars. Op deze website is veel informatie te vinden over wat EFT is, waarvoor je het kan gebruiken en schrijven verschillende EFT-professionals artikelen over EFT. Vanuit enthousiasme en de behoefte om EFT meer de wereld in te brengen is de Stichting EFT ontstaan.

Behandelaars