Skip to main content
  • Toepassingen/Klachten

Stress kan vele lichamelijke, psychische en emotionele klachten en problemen veroorzaken. Emotional Freedom Techniques is een veilige methode waarmee deze problemen effectief en relatief snel kunnen worden opgelost. EFT kent diverse toepassingen. Op deze pagina vind je een gecategoriseerd overzicht van klachten en problemen waarbij EFT effectief is.

Bij acute medische klachten is het altijd noodzakelijk om in eerste instantie de hulp in te schakelen van een arts. Bij chronische lichamelijke klachten kan EFT een goede ondersteuning bieden. Klachten die samenhangen met spanningen en emoties kunnen goed worden opgelost met EFT.

Staat jouw klacht er niet bij?

Staat jouw klacht of probleem hier niet beschreven? Schroom niet om contact op te nemen met een van onze behandelaars. EFT is effectief bij een groot aantal klachten en problemen en bovenstaande lijst is beslist niet volledig.

Klachten waarvoor specialisatie wenselijk is

Bij ernstige psychiatrische ziektebeelden zoals schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen en bij dementie, delirium, verstandelijke beperking en laag functionerend niveau autisme is het altijd noodzakelijk dat de EFT-behandelaar beschikt over specifieke kennis en vaardigheden om deze cliënten adequaat te kunnen behandelen. Dat geldt ook voor het behandelen van verschijnselen als derealisatie en suïcidaliteit. Deze specifieke kennis en vaardigheden worden niet per definitie in EFT opleidingen aangeleerd. EFT kan bij genoemde problematiek wel degelijk ondersteunend werken, maar zorg dat je een behandelaar kiest die hier kundig in is.