• Leer- en gedragsproblemen bij kinderen

Leer-en gedragsproblemen bij kinderen komen meer en meer voor lijkt het. Er worden steeds meer diagnoses gesteld zoals:

  • Dyslexie (moeite met letters en lezen)
  • Dyscalculie (moeite met cijfers en rekenen)
  • ADHD (drukke kinderen)
  • ADD (kinderen die zich niet kunnen concentreren)
  • ODD(opstandig gedrag)
  • CD (asociaal gedrag).
  • Pdd-nos, (stoornis in autisme spectrum)
  • Asperger (stoornis in autisme spectrum)

Er zijn meer problemen en stoornissen bekend, het voert te ver om deze hier allemaal te vermelden. Voor meer informatie, verwijzen wij graag naar bijvoorbeeld de site van de Landelijke vereniging van ouders met kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag: http://www.balansdigitaal.nl/

Leer-en gedragsproblemen en EFT

Bij genoemde problemen spelen vaak meerdere factoren een rol. Hierdoor zullen de resultaten met EFT van persoon tot persoon sterk verschillen. Wanneer er emotionele factoren meespelen bij de oorzaak of het in stand houden van de klachten kunnen met EFT goede resultaten worden behaald.
In andere situaties kan EFT ondersteunend werken en/of een aanvulling zijn op andere behandelingen. Een leerprobleem levert meestal stress op. Dat op zichzelf kan het probleem weer versterken.

Bijvoorbeeld: iemand die moeite heeft met lezen, kan allerlei negatieve conclusies over zichzelf hebben getrokken (“ik kan het toch niet”, “ik ben dom”, “straks lachen ze me uit”,” ik schaam me”). Ervaringen uit het verleden hebben te maken met deze conclusies. Iemand die zo over zichzelf is gaan denken, ervaart opnieuw stress op het moment dat gelezen moet worden, zoals in de klas. Dit maakt onzeker en dat komt de leesvaardigheid niet ten goede.

Met EFT is dit soort onzekerheid en stress te behandelen. Dit heeft regelmatig tot effect dat het lezen na toepassing van EFT een flink stuk beter gaat. Er zijn aanwijzingen dat dit ook te maken heeft met een verbeterde samenwerking tussen de beide hersenhelften.

Acceptatie en ontspanning

Ook in situaties waarbij de oorzaak van het probleem niet kan worden weggenomen kan EFT een toegevoegde waarde hebben. Door het accent te leggen op (zelf)acceptatie zal het zelfvertrouwen toenemen en komt er meer ontspanning.

Met EFT hebben ouders én kinderen een instrument in handen waarmee ze een deel van de stress en spanning samen aan kunnen pakken. Op die manier wordt de negatieve impact van de stoornis verkleind.