Skip to main content
  • Leren nee zeggen

Overtuigingen

Natuurlijk is er niets mis met medemenselijkheid en behulpzaamheid.

Maar soms ben je zo hard bezig met het zorgen voor anderen, dat je er zelf bij inschiet. Wie zorgt er dan voor jou? Wanneer je telkens over je grenzen gaat of laat gaan, ligt een burnout op de loer.

Voor jezelf opkomen en grenzen stellen is iets wat niet iedereen ‘vanzelf’ kan. Als je moeite hebt met ‘nee zeggen’ heeft dat vaak te maken met je persoonlijke opvattingen en ervaringen met het thema ‘afwijzing’.

Als ik nee zeg, ben ik niet aardig genoeg
Als ik nee zeg, kom ik zo bot over
Als ik nee zeg, hoor ik er niet meer bij
Als ik nee zeg, zegt die ander misschien ook nee tegen mij
Als ik nee zeg, ben ik egoïstisch
Ik moet behulpzaam zijn
Ze hebben mij nodig

Er kunnen allerlei levensgebeurtenissen zijn waardoor je dergelijke conclusies bent gaan trekken. Het kan ook zijn dat je deze overtuigingen onbewust van huis uit hebt meegekregen.

Nee leren zeggen met EFT

Met EFT kun je je eigen ideeën over afwijzing, ‘nee’ zeggen en behulpzaamheid onder de loep nemen. Ervaringen uit je verleden, op basis waarvan je nu moeite hebt met ‘nee’ zeggen, kun je met EFT ontdoen van emoties. Daarna kun je met een frisse blik kijken naar jezelf en je situatie. Zo zie je bijvoorbeeld in dat je anderen soms juist helpt door niet alles voor ze te doen. Of je merkt dat je je uiteindelijk beter voelt wanneer je aangeeft waar je grens ligt. En dat ‘nee’ te horen krijgen, je niet persoonlijk hoeft te raken. Dat wat je eigenlijk al wel weet, klopt dan beter met je gevoel, waardoor je er ook naar kunt handelen.