Skip to main content
  • Miskraam en vroeggeboorte

Een op de tien zwangerschappen eindigt in een miskraam. Van een miskraam is sprake als de foetus wordt afgestoten door het lichaam na maximaal 15 weken zwangerschap. Gaat het daarna mis, dan spreken we van een vroeggeboorte. Eigenlijk ligt het percentage miskramen nog wat hoger, aangezien veel vrouwen een vroege miskraam niet opmerken en ervaren als een iets verlate, wat zware menstruatie. Nu de zwangerschapstesten in een steeds eerder stadium kunnen aantonen dat er sprake is van een zwangerschap, zijn steeds meer vrouwen zich wél bewust van zo’n prille zwangerschap. En dus ook van een miskraam, mocht er iets misgaan.

Reactie op miskraam of vroeggeboorte

Iedere vrouw reageert anders op een miskraam. Soms is het een opluchting, bijvoorbeeld bij een ongewenste zwangerschap. Vaker echter spelen emoties als teleurstelling, verdriet en schuldgevoel een rol, zeker bij een vroeggeboorte. Hoe zeer deze gebeurtenis invloed heeft op iemand gemoedstoestand is afhankelijk van vele factoren zoals:

  • de duur van de zwangerschap
  • eerdere ervaringen met betrekking tot miskraam of vroeggeboorte
  • de moeite die moest worden gedaan om zwanger te raken
  • de mate van kinderwens
  • de persoonlijke kenmerken
  • de overige omstandigheden, zoals het hebben of missen van steun uit de omgeving

Het is belangrijk deze emoties te onderkennen. Als je een miskraam of vroeggeboorte niet goed hebt verwerkt kan dit namelijk, zoals elke nare of traumatische gebeurtenis, een negatief effect hebben op je leven. Soms direct en soms pas jaren later, als meerdere stressfactoren zich opstapelen.

Oorzaken van miskraam

Er zijn diverse oorzaken van een miskraam, hoewel vaak ook helemaal niet te achterhalen is wat de oorzaak is geweest. Het voert te ver om er hier op deze plaats diep op in te gaan.

Wel weten we dat stress een negatieve invloed kan hebben op het opnieuw zwanger worden. Je kunt je voorstellen dat het niet verwerken van een miskraam of vroeggeboorte, de stress bij een volgende zwangerschap alleen maar doet toenemen..

Miskraam, vroeggeboorte en EFT

Door bewust aandacht te hebben voor alles wat je ervaart rondom een miskraam of vroeggeboorte en EFT toe te passen, verwerk je deze gebeurtenis op een milde manier. De gebeurtenis is er niet mee terug te draaien, maar de emotionele gevolgen nemen af, zodat je dit niet meeneemt tijdens de rest van je leven of bij een volgende zwangerschap.

Het komt ook voor dat je klachten als angst en depressie of ‘niet lekker in je vel zitten’ niet direct in verband brengt met de eerder meegemaakte miskraam. Wellicht heb je de gebeurtenis en de emoties weggestopt. Misschien ben je onbewust dóórgegaan met je leven zonder al te lang stil te staan bij deze gebeurtenis. Misschien was de tijd nog niet rijp, waren de omstandigheden er niet naar. Het kan gebeuren dat tijdens een EFT sessie (gericht op een ander probleem) deze verbanden duidelijk worden zodat je alsnog de gelegenheid hebt om deze gebeurtenis te verwerken.

Lees ook de blog "Mijn miskraam verwerken met EFT".