• Persoonlijke ontwikkeling

Automatische ontwikkeling

Je bent nu niet meer dezelfde persoon die je een x-aantal jaren geleden was. Je hebt geleerd van datgene wat je hebt meegemaakt. Misschien herken je wel dat je (achteraf gezien) het meest hebt geleerd van moeilijke periodes in je leven. Dit leren noemen we ook wel ontwikkeling. Dat is niet tegen te houden, het hoort bij het mens-zijn.

Bewuste ontwikkeling

Dit proces van ervaren, leren, veranderen en ontwikkelen gaat aanvankelijk onbewust, maar naarmate je volwassener wordt wil je je misschien wel bewust ontwikkelen. Vrijwillig je gedrag en je (onbewuste) reacties en gewoontes onder de loep nemen om er van te leren en te groeien. Omdat je beseft dat jìj degene bent die nu verantwoordelijk is voor zichzelf en hoe je omgaat met wat je hebt meegemaakt in je leven en niemand anders. Ondanks alles wat je ooit is overkomen of aangedaan.

Effect op jezelf en op je omgeving

Hoewel het doel van persoonlijke ontwikkeling altijd te maken heeft met jezelf, zul je merken dat wanneer je met je eigen binnenwereld aan de slag gaat, dit ook effect heeft op je buitenwereld. Vergelijk het met een steentje dat je in het water gooit…het heeft effect op al het water dat er omheen stroomt.

Persoonlijke ontwikkeling en EFT

Persoonlijke ontwikkeling kan op vele manieren; een heel effectieve manier is EFT. Met EFT neem je namelijk de regie in handen over je eigen emotionele binnenwereld. Het kan gaan om thema’s die al langer spelen, die een rode draad vormen in je leven. Maar ook om iets waar je je nog maar net bewust van bent. Met EFT kun je patronen doorbreken en je gedrag makkelijk(er) veranderen.

Voorbeelden

Om een idee te geven van thema’s die je kunt behandelen, volgt hieronder een aantal voorbeelden:

 • je hebt mensen in je omgeving die je mateloos irriteren en je wilt graag anders reageren
 • je kiest telkens de ‘verkeerde’ partner
 • je merkt dat je onzeker bent, bijvoorbeeld in je werksituatie
 • je voelt je vaak de ‘mindere’, bent te bescheiden en doet jezelf tekort
 • je voelt je vaak miskent of afgewezen zonder dat je daar objectief gezien een reden voor hebt
 • je bent je bewust dat je vaak een kort lontje hebt, en je wilt dit veranderen
 • je bent niet gelukkig in je relatie en wilt uit elkaar maar je durft het niet te zeggen
 • je hebt moeite je te binden aan een (nieuwe) partner
 • je merkt dat je onvolwassen reageert op bepaalde situaties
 • je wilt leren vaker voor jezelf op te komen
 • je hebt hebt moeite met nee zeggen en wilt leren grenzen te stellen
 • je voelt je verantwoordelijk voor ‘alles en iedereen’ om je heen en wilt dat niet langer
 • je lijkt (toch) meer op je vader/moeder dan je lief is
 • je ziet dat je kinderen problemen hebben die jij herkent bij jezelf (en je beseft dat zij jou daarmee een spiegel voorhouden)

Raakvlakken met andere klachten

Natuurlijk heeft persoonlijke ontwikkeling ook raakvlakken met andere klachten waarvoor je EFT kunt gebruiken. Ook hier zullen (traumatische) ervaringen uit het verleden van invloed zijn op de problematiek.

Wanneer bepaalde problemen niet tijdig worden gesignaleerd, kunnen klachten ontstaan zoals angsten, burn-out of depressie. Ook lichamelijke klachten kunnen hiermee samenhangen.
In die zin kun je persoonlijke ontwikkeling ook inzetten om je gezondheid en welbevinden te bevorderen en klachten te voorkomen.