• Psychosomatische klachten

Lichamelijke klachten die voortvloeien uit psychische spanningen noemen we psychosomatische klachten.
Kenmerkend is dat zij van langere duur zijn of regelmatig terugkeren. Uitgebreid medisch onderzoek levert geen of onvoldoende bewijs voor een lichamelijke oorzaak.

Voorbeelden van psychosomatische klachten zijn:
hoofdpijn, migraine, rugpijn, nekpijn, pijn in de schouders, maag- of darmstoornissen, gewrichtsklachten, pijn op de borst, misselijkheid, tintelingen in handen of voeten, hoge bloeddruk, duizeligheid, verlammingsverschijnselen.

Hoe ontstaan dergelijke klachten?

Er is een samenhang tussen ons lichaam en onze geest, zij beïnvloeden elkaar. Dit noemen we psychosomatiek (psycho=geest; soma=lichaam).

Als je bijvoorbeeld een been breekt op vakantie, dan kan je daar veel pijn van hebben of boos om zijn. Het kan je stemming zo beïnvloeden, dat je hele vakantie verpest is en je misschien zelfs somber thuiskomt. Een lichamelijke oorzaak/probleem heeft in dit voorbeeld een negatieve invloed op je gevoel van welzijn.

Of omgekeerd, er gebeurt iets vervelends op je werk. Dat veroorzaakt zoveel stress dat je er niet van kan slapen. De andere dag heb je een barstende hoofdpijn of loop je met een knoop in je buik rond. Een stressvolle gebeurtenis veroorzaakt in dit voorbeeld lichamelijke problemen.

Lichaam en geest vormen dus één geheel. Psychosomatische klachten kan je daarom zien als signalen van ons lichaam, boodschappen die tot uitdrukking komen in de vorm van klachten, onverwerkte/vastzittende emoties die om aandacht vragen.

In onze westerse maatschappij ligt de nadruk meer op denken dan op voelen. Hierdoor zijn we geprogrammeerd om signalen van ons lichaam te negeren of hiervoor een pijnstiller te nemen. Het nadeel hiervan is dat we, vaak zonder het ons te realiseren, over onze grenzen gaan. Als we dit maar vaak en/of lang genoeg doen zal ons lichaam steeds heftiger gaan protesteren in de vorm van klachten. Deze kunnen zelfs zo ernstig worden, dat je niet meer kan functioneren en je letterlijk dwingen pas op de plaats te maken.

Psychosomatische klachten en EFT

Omdat psychosomatische klachten stress-gerelateerd zijn, kunnen met EFT goede resultaten bereikt worden.