Skip to main content

Stemmingsklachten

Wisselende stemmingen heel normaal

Veel mensen kennen schommelingen in hun stemming. Dat is normaal, want je kunt nu eenmaal niet altijd vrolijk en opgewekt zijn. Misschien heb je wel eens een ochtendhumeur of heb je van die mopperdagen waarbij alles tegen zit. Niet fijn, maar zolang het in balans is met de dagen dat je je prima voelt is er niets aan de hand.

Problematische stemmingswisselingen

Soms echter, is die balans verstoord. Dan nemen depressieve gevoelens de overhand of wisselen stemmingen zo snel dat je er geen grip op lijkt te hebben. Ook overdreven vrolijk/hyper zijn is niet natuurlijk en belemmert je functioneren.

 • Depressie
  Een depressie kent verschillende oorzaken en vaak speelt een combinatie van die factoren een rol.
  Denk aan het ervaren van heftige gebeurtenissen in combinatie met bepaalde karaktereigenschappen. Wanneer iemand erg perfectionistisch is ingesteld of het lastig vindt om hulp te vragen, loopt diegene bijvoorbeeld meer kans op het ontwikkelen van een depressie dan wanneer iemand blaakt van zelfvertrouwen. Ook dat heeft in de basis te maken met hoe iemand is opgegroeid en wat die persoon heeft meegemaakt.
  Lichamelijke factoren kunnen ook een rol spelen zoals de (verstoorde) aanmaak van bepaalde stoffen in de hersenen.
 • Manie
  Bij een manie is iemand overdreven vrolijk of juist boos en vaak hyperactief en impulsief. Alsof er geen rem op zit, gaat iemand maar door en door met activiteiten waar men normaal gesproken pauzes voor in zou lassen. Als iemand manisch is, overschat die persoon zijn mogelijkheden en is iemand niet meer realistisch. Soms komen ook wanen en hallucinaties voor. Vaak is een manie onderdeel van een stoornis waarbij dezelfde persoon ook periodes van depressiviteit kent (een bipolaire stoornis).

Kenmerken van stemmingsklachten

 • somberheid of juist overdreven vrolijk zijn
 • geen interesse meer in activiteiten of juist niet te remmen zijn
 • eetproblemen en veranderingen in het gewicht (zowel meer als minder eten)
 • slaapproblemen (zowel meer als minder kunnen slapen)
 • impulsiviteit
 • geagiteerd en rusteloos zijn of juist geremd
 • vermoeidheid en verlies van energie
 • gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuld
 • concentratieproblemen, vertraagd denken en besluiteloosheid
 • terugkerende gedachten aan dood of zelfdoding

Stemmingsklachten en EFT

Stemmingsstoornissen zijn over het algemeen goed te behandelen met EFT. Afhankelijk van de onderliggende oorzaak kan de behandeling gericht zijn op het verwerken van vervelende gebeurtenissen of trauma’s, het verbeteren van het zelfbeeld of het rechtstreeks beïnvloeden van de verschijnselen waar iemand op dat moment last van heeft.