Skip to main content
  • Verwerking van vervelende gebeurtenissen

Iedereen wordt ermee geconfronteerd, nare gebeurtenissen. Je maakt ze zelf mee, je bent er getuige van of hoort erover in je omgeving.

Sommige gebeurtenissen raken snel of na korte tijd op de achtergrond en spelen geen rol meer, van andere krijg je steeds meer last. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • problemen op je werk, waardoor je het liefst je baan zou opzeggen of erger: om een gedwongen ontslag
  • een (auto-)ongeluk waar je bij betrokken was en waarvan je de beelden maar niet kwijtraakt
  • een ruzie in de familie die aan je blijft knagen, de herinnering eraan berooft je van je nachtrust
  • gebeurtenissen uit je kindertijd die ineens naar boven komen en je volledig in beslag nemen
  • televisiebeelden die op je netvlies gebrand blijven
  • verhalen van anderen die zo veel indruk op je maken, dat je ze niet van je kunt afzetten.

Centraal staat, dat je niet lekker in je vel zit door één of meerdere gebeurtenissen. Het belemmert je in je functioneren. Gevoelens als boosheid, verdriet, angst, hulpeloosheid, machteloosheid kunnen regelmatig de kop opsteken zonder dat je er grip op lijkt te hebben.
Bij ernstige verstoringen in het functioneren spreken we van posttraumatische stressstoornis (PTSS) als gevolg van één of meerdere traumatische gebeurtenissen.

Vervelende gebeurtenissen bij kinderen

Kinderen zijn heel gevoelig voor wat er met hen en in hun omgeving gebeurt. Zij kunnen gemakkelijk van slag raken. Een boze juf, een ruzie tussen ouders, een valpartij met de fiets, uitgescholden worden op school zijn alledaagse gebeurtenissen. Toch kunnen deze op kinderen zoveel indruk maken, dat ze nachtmerries krijgen, weer in bed gaan plassen, niet meer naar school willen, bang worden etc.

De verwerking van vervelende gebeurtenissen en EFT

Als je last hebt van gebeurtenissen, dan heb je ze niet goed verwerkt. Emoties zoals boosheid, verdriet, angst, hulpeloosheid, machteloosheid etc. die gekoppeld zijn aan een bepaalde gebeurtenis zorgen er voor dat de herinnering telkens weer beleefd wordt. Door het herbeleven van de herinnering worden deze gevoelens dan weer versterkt.

Met EFT worden de emoties uitgedoofd en daarmee wordt de vicieuze cirkel doorbroken. De herinnering wordt neutraal en roept geen emoties meer op. Hierdoor kan je ook een andere kijk op de situatie krijgen. Door het verwerken van de gebeurtenis ben je beter opgewassen tegen vergelijkbare situaties.