Skip to main content
  • Visie en missie

VISIE

In de huidige, snel veranderende wereld is het voor veel mensen moeilijk om zich altijd staande te houden of hun volledig potentieel te bereiken. Stichting Emotional Freedom Techniques wil bijdragen aan een samenleving waarin mensen zelf in staat zijn om hun welzijn te verbeteren en te behouden.

MISSIE

Stichting EFT wil haar visie op de volgende manieren in de praktijk realiseren.

Voor hulpvragers:

  • door kennis over EFT ter beschikking te stellen en te verspreiden;
  • door aangesloten EFT-professionals in een overzicht weer te geven op de website.

Voor professionals:

  • door bij te dragen aan hun (verdere) professionele ontwikkeling;
  • door de mogelijkheden tot samenwerking te bevorderen.

Daarnaast wil de Stichting EFT het onderzoek naar de effectiviteit van EFT (nog) meer onder de aandacht brengen en deze kennis, plus de bijbehorende onderzoeksresultaten, delen met een groter publiek.