Skip to main content

Laura Fobler - voorzitter

Een aantal jaar geleden kwam ik EFT tegen. Dit voelde helemaal niet als toevallig, want alles waar ik voor sta, komt samen in EFT: een techniek die iedereen zelf kan toepassen en die de werkelijke oorzaken van mentale, emotionele of fysieke klachten bij de wortel aanpakt. Inmiddels gebruik ik EFT vrijwel altijd bij mijn cliënten. Ik voel me bevoorrecht dat ik door mijn rol als voorzitter een bijdrage kan leveren aan het verder verspreiden van kennis over deze unieke techniek, wat naar mijn idee thuishoort in een basisvak op school, net als rekenen en schrijven.