Skip to main content
 • Privacyverklaring

Stichting Emotional Freedom Techniques, verder Stichting EFT, ingeschreven bij de KvK onder nummer 63608707, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
Stichting EFT is online terug te vinden via www.stichting-eft.nl en heeft als postadres Smalweer 1, 3363 JJ Sliedrecht. Bij vragen, opmerkingen en/of klachten is Stichting EFT bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en telefonisch via een bestuurslid (contactgegevens zijn te vinden op de website). 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting EFT verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Wij hebben drie typen bestanden:

 • Gegevens van deelnemers;
 • Mailinglijsten voor geïnteresseerden;
 • Gegevens van opdrachtgevers en leveranciers.

De gegevens geregistreerd van deelnemers bestaan uit:

 • Voor- en achternaam;
 • Foto;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
  Website;
 • Sociale media accounts;
 • Lidmaatschap beroepsvereniging;
 • KvK nummer;
 • Diploma’s;
 • Omschrijving voor de website van Stichting-EFT;
 • Bankgegevens.

Deze gegevens bewaren we zolang men deelnemer is en voldoet aan de criteria voor deelname. 

Mailinglijsten
Geïnteresseerden kunnen zich hier zelf voor aanmelden. Bij elke mailing die ze ontvangen kunnen ze zich afmelden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres.

Deze gegevens bewaren we zolang geïnteresseerden zich niet afmelden voor de mailinglijst. 

Opdrachtgevers en leveranciers
We bewaren facturen, contracten / opdrachtbevestigingen en garantiedocumenten met de daarbij behorende gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Naam organisatie en contactpersoon;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.

Deze gegevens bewaren we zolang als noodzakelijk voor een goede administratieve afhandeling en noodzakelijk voor de verantwoording zoals voor belastingdoeleinden. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting EFT verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens. Noch via de website noch naar aanleiding van diensten die worden geleverd, heeft Stichting EFT de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting EFT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het registreren van deelnemers en toetsen aan de criteria voor deelname aan de stichting;
 • Het afhandelen van je betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om informatie te leveren;
 • Stichting EFT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting EFT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting EFT) tussen zit.

Stichting EFT gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress (website met algemene niet persoon gerelateerde analyse van bezoek);
 • Mailchimp (nieuwsbrieven geïnteresseerden);
 • Google Analytics (niet persoon gerelateerde analyse van bezoek);
 • Google drive (administratieve doeleinden ledenbestand);
 • Data-opslag (computer met off-line opslag, fysieke geprinte opslag en Cloud-opslag)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting EFT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens | Bewaartermijn | Reden

 • Personalia en overige gegevens die door deelnemers zijn aangeleverd | Gedurende deelname (wordt jaarlijks verlengd) | Inzicht houden in een actueel deelnemersbestand
 • Gegevens opdrachtgevers en crediteuren, facturen | 10 jaar | Fiscale verantwoording
 • Personalia en overige gegevens die door geïnteresseerden zijn aangeleverd | Zolang men aangeeft geïnteresseerd te zijn | Inzicht houden in een actueel bestand en communicatie
 • KvK | 10 jaar | Fiscale verantwoording
 • Bankgegevens | 10 jaar | Fiscale verantwoording

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting EFT verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting EFT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting EFT gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen of te vernietigen. 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om zeker te stellen, dat het verzoek door jou als rechthebbende gedaan wordt, kan Stichting EFT vragen om nadere identificatie. Stichting EFT zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Stichting EFT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting EFT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .