Skip to main content
  • Statement over opleidingen

Uitleg over de verschillende EFT-opleidingen in Nederland en Vlaanderen

In de loop van de (relatief jonge) geschiedenis van EFT zijn er diverse variaties ontstaan in de uitvoering van EFT. Verschillende benamingen en verschillende accenten in uitvoering. Ook zijn er wereldwijd diverse opleidingen ontstaan, die allemaal EFT onderwijzen, maar toch net weer even anders. Met dit artikel hopen wij voor de Nederlandse en Vlaamse situatie een en ander op te helderen.

Voorgeschiedenis
De grondlegger van EFT, Gary Craig, heeft aanvankelijk het allereerste EFT protocol openbaar gedeeld op internet. Het was zijn bedoeling dat een breed publiek gebruik kon maken van EFT. Na verloop van tijd ontstonden er nieuwe variaties doordat professionals uit andere disciplines EFT combineerden met (delen van) andere methoden. Zo ontstonden o.a. Positive EFT, EFT using Matrix Reimprinting, en Faster EFT. Gary Graig verloor daarmee de grip op de bewaking van wat EFT volgens zijn normen is. Zijn oorspronkelijke werkwijze paste hij jaren geleden aan en deze variant van EFT staat sinds 2011 bekend als de ‘Gold Standard EFT’.

Zoveel mensen zoveel meningen
Zoals dat gaat…zijn er ook in de EFT-wereld verschillende visies over wat nu de beste EFT-variant is. Waar de een zweert bij de nieuwere ‘Matrix Reimprinting’ variant, gebruikt een ander uitsluitend de Gold Standard. Er zijn ook professionals die meerdere varianten beheersen en toepassen. Het gemeenschappelijke bij al deze varianten is het kloppen/tappen op bepaalde punten van het lichaam wat een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de EFT methode.

Het beste?
Het is op dit moment niet mogelijk om op basis van feiten vast te stellen welke EFT- variant of opleiding ‘de beste’ is. Termen als ‘Faster’ of ‘Official’ zeggen helaas niet echt iets over de snelheid of kwaliteit. Veel wetenschappelijke onderzoeken naar het effect van EFT worden of zijn gedaan met het EFT protocol van vóór 2011 dat ook wel clinical EFT wordt genoemd.

Stand van zaken in Nederland en Vlaanderen
In Nederland en Vlaanderen zijn verschillende opleiders actief: In 2016 opent Gary Craig zijn ‘Gary Craig Official EFT Training Centers’, waar allemaal op dezelfde manier EFT wordt onderwezen op basis van het Gold Standard protocol. In Nederland en Vlaanderen wordt Novet zo’n opleidingscentrum. In ons taalgebied zijn echter ook andere EFT-opleiders actief (geweest). EFT Academy, Realisatie Trainingen (tot 2015), New Lifepoint en EQlibre bijvoorbeeld. De laatste twee zijn als opleiders aangesloten bij AAMET International, de internationale beroepsvereniging voor EFT therapeuten en trainers. Al deze opleidingen maken gebruik van hun kennis en vaardigheden uit de periode dat het EFT protocol ook voor opleiders vrij beschikbaar was. Deze opleidingen conformeren zich daarmee niet uitsluitend aan de werkwijze van Gary Craig en nemen de vrijheid om details anders uit te voeren of elementen van andere EFT varianten aan te bieden in hun opleiding. Dat de meningen hierover verschillen zal je niet verbazen. Daarnaast zijn er in Nederland diverse mensen die EFT als (klein) onderdeel van een cursus aanbieden in de vorm van een workshop of training.

Wat betekent dit voor jou?
Zoek je een opleiding, dan is het een kwestie van persoonlijke voorkeur en visie of je voor de een of de ander kiest. De volgende tips kunnen daarbij richtinggevend zijn:

  • Let op de duur van de opleiding. De eerste beginselen van EFT leer je in een dag, maar het adequaat therapeutisch toepassen van EFT vraagt veel meer dan het kennen van de basisbeginselen. Gemiddeld ben je meer dan een jaar bezig met opleiding en het leren en oefenen van de noodzakelijke praktische en therapeutische vaardigheden.
  • Let op de toelatingseisen voor de opleiding. Indien therapeutische vaardigheden niet specifiek worden onderwezen in de opleiding, kijkt een gedegen opleider naar de achtergrond van zijn studenten en leidt hij of zij bij voorkeur mensen op die over voldoende therapeutische competenties beschikken.
  • Let op/ vraag na hoe de opleider zorg draagt voor een veilige leeromgeving.
  • Let op of er aandacht is voor het adequaat behandelen van trauma en het voorkomen van (her)traumatisering.
  • Let op de wijze van toetsing.
  • Let op de eventuele certificeringsmogelijkheden.
  • Let op bij- en nascholingsmogelijkheden.
  • Vraag een kennismakingsgesprek aan bij meerdere opleiders en laat je informeren over werkwijze en visie.

(Dit statement is in december 2017 tot stand gekomen in samenwerking met, en met goedkeuring van alle genoemde opleiders/partijen.)