Skip to main content
  • Dyslexie en dyscalculie

Kind
“Mijn zoon is naar een EFT behandelaar geweest in verband met dyslexie en dyscalculie. Hij is er drie keer geweest. Ik had op school niets verteld over deze therapie. De leerkracht vertelde al na de eerste sessie dat ze enorme verbetering zagen. Ze konden alleen niet begrijpen waar dat aan zou kunnen liggen. Zo fijn dat het écht werkt!”

Volwassene
“Als kind is mij verteld dat ik dyslexie heb. Lezen kost me erg veel moeite en discipline. Ik wist niet beter en dacht dat het altijd zo zou zijn. Wanneer ik mij met andere HBO studenten vergeleek viel me op dat zij veel sneller konden lezen en veel bewuster dan dat ik dat deed. Daar werd ik best onzeker van en lezen was voor mij beslist geen hobby.
Door de EFT sessies heb geleerd dat ik simpelweg op een andere manier informatie opsla dan anderen. Ik leer anders, niet verkeerd. Ik ben samen met mijn behandelaar op zoek gegaan naar mijn eigen leerstrategie. De letters van het alfabet zijn als het ware opnieuw geprogrammeerd. Ik vond dat eerst best gek en was er niet zeker van dat dat zou werken. En toch: na de sessies kon ik vloeiender lezen! Ik bleef ook helderder in mijn hoofd. Dat motiveerde me erg en het gaf me ook zelfvertrouwen. Ik lees nu best graag zelfs (3 boeken in een maand!)”

Om privacy redenen zijn de namen weggelaten. De behandelaar en deze cliënt zijn bekend bij het bestuur van Stichting EFT. Er is toestemming gekregen om dit verhaal (ook) hier te plaatsen.