Skip to main content
  • Reactie op ADHD-epidemie

Door Stichting EFT. Naar aanleiding van de uitzending over de ADHD-epidemie in het TV programma de Monitor (NCRV) van zondag 14 februari heeft Stichting EFT een schriftelijke reactie gegeven.

 

Enschede, 23 februari

Geachte heer/mevrouw,

Graag willen wij, als bestuur van Stichting Emotional Freedom Techniques, reageren op uw uitzending ‘De ADHD-epidemie’ van 14 februari jl.

Zoals in deze uitzending duidelijk wordt, zijn er sterke aanwijzingen, dat de diagnose ADHD vaker gesteld wordt dan te rechtvaardigen is en dat daarmee medicatie ten onrechte als therapeutisch handelen wordt ingezet. Dit is herkenbaar voor diverse EFT-behandelaars die zich richten op kinderen.

Dr. Pieter Hoekstra vertelt in uw uitzending, dat de diagnose gesteld wordt op basis van symptomen en het al dan niet aanwezig zijn van een beperking als gevolg van die symptomen. Dat is een belangrijk punt, omdat dezelfde symptomen verschillende oorzaken kunnen hebben. Zoals in de uitzending genoemd kan bijvoorbeeld een pedagogisch klimaat op school (of thuis) dat niet voldoende aansluit bij het kind een oorzakelijke factor zijn.

Wat onze behandelaars ervaren is dat er ook regelmatig sprake is van emotionele factoren die ten grondslag liggen aan de symptomen. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan nare of zelfs traumatische ervaringen die niet goed verwerkt zijn, het reageren op emotionele problematiek bij (een van) de ouders, onzekerheid en faalangst, etc. Door deze oorzaken te behandelen, zie je vaak een sterke afname van de symptomen.

Wij vinden het onaanvaardbaar om in deze situaties te spreken van ADHD, temeer omdat de behandeling veelal bestaat uit medicatie gericht op het bestrijden van symptomen. Medicatie heeft bijwerkingen en de gevolgen op lange termijn zijn onbekend, terwijl er andere effectieve behandelvormen beschikbaar zijn, die de problematiek bij de wortel aanpakken.

Met vriendelijke groet,

Sterre Groenendijk, voorzitter Stichting EFT