• Pesten

Pesten, helaas blijft het een bekend fenomeen: veel mensen krijgen er op de een of andere manier mee te maken in hun leven. Bij pesten denken de meeste mensen aan een kind dat gepest wordt, maar ook binnen relaties, op het werk of verzorgingstehuizen wordt er gepest.

Als het over pesten gaat dan zijn er gepeste mensen, pesters, maar ook meelopers, omstanders, leerkrachten en ouders op wie het pesten effect heeft.

De invloed van pesten

Pesten kan op de gepeste een zeer grote invloed hebben. Iemand kan zich onzeker gaan voelen, zich minderwaardig voelen, en allerlei gevoelens zoals angst, verdriet, schaamte en machteloosheid ervaren. Wat voor de een een grapje lijkt of plagen kan bij een ander keihard binnenkomen. Buitengesloten worden en er niet bij horen roepen vaak hevige emoties op. Gepest worden kan de vorm aannemen van het dagelijks moeten ondergaan van verbaal en/of fysiek geweld, wat sterk traumatiserend kan zijn. In sommige gevallen kan pesten er daardoor zelfs toe leiden dat het slachtoffer over gaat tot (een poging tot) zelfdoding.

Ook als het pesten al van een hele tijd geleden is, kan dit een grote invloed blijven hebben op iemands leven. Mensen lijden dan bijvoorbeeld ondereen laag zelfbeeld en onzekerheid, zitten emotioneel in de knoop, hebben moeite met relaties en/of er is sprake van PTSS.

Ook het meemaken dat iemand anders gepest wordt kan zorgen voor heftige emoties en kan een traumatische gebeurtenis zijn. Je kunt je erg machteloos voelen als je niet weet hoe je iemand kan beschermen, terwijl je dat graag zou willen.

Pesters

Pesters kunnen zelf gepest zijn of in een lastige thuissituatie zitten. Ze weten vaak niet hoe ze zich anders kunnen gedragen. Ook de sociale omgeving speelt een grote rol. Wanneer kinderen of volwassenen zich niet sociaal veilig voelen, gaan ze hun eigen veiligheid regelen. Vaak op een negatieve manier, door hun eigen positie veilig te stellen ten koste van anderen.

Organisaties tegen pesten

Gelukkig zijn er meerdere organisaties die zich inzetten om het pesten te voorkomen en de gevolgen ervan aan te pakken. Op www.pesten.nl en www.aandachtvoorpesten.nl vind je meer informatie over pesten.

Een unieke methode om ervoor te zorgen dat op scholen niet alleen het zichtbare, maar ook onzichtbare pesten wordt tegengegaan is de M5 methode. Belangrijk uitgangspunt bij die methode is het idee dat pesten ontstaat, doordat de omgeving zich ervoor leent. Met ingrijpen in die omgeving is pesten op te lossen. Door zich niet te richten op gedragsverandering bij het slachtoffer wordt voorkomen dat slachtoffers de schuld bij zichzelf gaan zoeken.

Er kunnen eigenschappen zijn die maken dat iemand eerder slachtoffer van pesten wordt, zoals onhandigheid in sociaal contact, onzekerheid, weinig assertief zijn, ‘anders zijn’, maar dit kunnen ook de gevolgen zijn van gepest worden. Hoe dan ook zijn die eigenschappen nooit een rechtvaardiging voor gepest worden.

Pesten en EFT

Met EFT kan je de emotionele schade en het negatieve zelfbeeld oplossen. Een professionele EFT-behandelaar kan hierbij begeleiden zonder dat je traumatische gebeurtenissen in alle heftigheid hoeft te herbeleven. Ook voor de pesters kan EFT helpen om de oorzaken waardoor ze pesten te neutraliseren, zodat ze op een andere manier kunnen gaan reageren.

Voor ervaringen met pesten en EFT lees ook de blogs over pesten op het werk.