• Post partum depressie

Babyblues

De geboorte van een kind is doorgaans reden tot blijdschap en verwondering. Toch ervaart niet elke jonge moeder deze ‘roze wolk’.
In de eerste dagen na de bevalling is het heel normaal om stemmingswisselingen te hebben. De babyblues wordt dat ook wel genoemd. Het zijn dagen waarop je erg emotioneel bent en extra prikkelbaar. Niet zo gek als je bedenkt welke veranderingen je lijf en geest allemaal doormaken. Deze periode van emotionele onbalans gaat normaal gesproken vanzelf weer over na een paar dagen.

Depressieve klachten

Ongeveer 10-15 % van alle pas bevallen vrouwen, ontwikkelt depressieve klachten die langer duren dan die paar dagen. Het komt ook voor dat deze somberheid, die soms ook met angst gepaard gaat, pas later ontstaat. Bijvoorbeeld wanneer je stopt met het geven van borstvoeding of wanneer je weer aan het werk gaat.

Oorzaken

Wat precies de oorzaak is van een post partum depressie, is van persoon tot persoon verschillend.
Er zijn lichamelijke factoren die een rol spelen. Denk hierbij aan de veranderingen in de hormoonhuishouding, familiaire aanleg en (ernstige) vitaminetekorten.
Ook stressvolle (eerdere) ervaringen, persoonlijke omstandigheden en karaktereigenschappen spelen een rol bij het ontstaan van deze klachten.
Mensen die hun emoties niet makkelijk kunnen uiten en die slecht nee kunnen zeggen, zijn wat vatbaarder voor een post partum depressie.
Wanneer je verwachtingen van de bevalling, het kraambed of van jezelf als moeder niet overeenkomen met de realiteit, kan dat bijdragen aan het gevoel ‘dat je iets niet goed doet’, wat somberheid in de hand kan werken. Soms zijn die verwachtingen vooraf te mooi geweest, maar het komt ook voor dat de werkelijkheid zwaarder is dan je redelijkerwijs had kunnen vermoeden. Bijvoorbeeld doordat de bevalling extreem zwaar was, doordat je kindje ziek blijkt te zijn of wanneer het heel veel huilt.

Vaak is sprake van een combinatie van factoren, waarbij het uiteindelijk een kwestie is van een verstoord evenwicht in draagkracht en draaglast.

Post partum depressie en EFT

Allereerst: het is altijd raadzaam om fysieke oorzaken te behandelen, bijvoorbeeld door voldoende rust te creëren, voeding te optimaliseren en medicamenteuze ondersteuning met bijvoorbeeld hormonen en vitaminen te overwegen (medicatie uitsluitend op voorschrift van een arts).

De somberheid, angst en stress maar ook de onderliggende overtuigingen die de klachten in de hand werken zijn goed met EFT te behandelen. EFT helpt bij het herstellen van de fysieke balans.
Ook nadat je bent hersteld van de depressieve gevoelens kunnen emoties zoals schuldgevoel richting de baby of de partner nog een rol spelen. Angst voor herhaling is ook een bekende klacht, evenals verdriet om het niet hebben kunnen genieten van die eerste tijd. Ook deze gevoelens zijn goed te behandelen met EFT.

Lees ook dit ervaringsverhaal van een cliënt.