• Spreekangst of podiumangst

    H2 SUB HEADING

Spreekangst of angst voor spreken in het openbaar is een angst die veel voorkomt. Behalve angst voor spreken kan elk optreden voor publiek angst oproepen. Denk aan musiceren, toneelspelen, sporten. De term podiumangst is een wat breder begrip dan spreekangst, omdat het alle vormen van publiekelijk optreden beslaat.

Spreekangst en podiumangst zijn vormen van sociale angst. Als je spreekangst of podiumangst hebt zou je situaties waarin je in het openbaar moet spreken of voor publiek moet optreden het liefst vermijden. Lukt vermijden niet dan kun je last krijgen van stress-reacties als een droge mond, een bonzend hart, zweten, trillen, een hoge ademhaling, een overslaande stem of stotteren, en niet meer goed kunnen denken.

Spreekangst kan je beperken in je carrière wanneer het geven van presentaties een onderdeel van je werk is, of doordat je het lastig vindt om tijdens een vergadering je mening te geven.

Je voelt je erg naar en spreken of optreden gaat minder goed door de angst. Hierdoor kan angst voor de angst ontstaan en loop je het risico in een vicieuze cirkel terecht te komen.

Podiumangst en EFT

Met EFT is die vicieuze cirkel te doorbreken en wordt het mogelijk om met minder of zelfs zonder angst in het openbaar te spreken of voor publiek op te treden.
Het kan zijn dat je spreek- of podiumangst het gevolg is van een eerdere negatieve ervaring. Je hebt bijvoorbeeld een black out gehad, bent uitgelachen of hebt een vervelende opmerking gekregen. Met EFT kan je de emoties van die herinnering loslaten, waardoor deze geen invloed meer heeft op je toekomstige optredens.